کافه شهرانه

670px-Get-Rid-of-Female-Facial-Hair-Step-1-Version-2 ۰

موهای زیر پوستی و راههای جلوگیری از ایجاد آن

موهای رشد نکرده که معمولا با نام موهای زیر پوستی شناخته می شوند، موهایی هستند که پیچ خورده و به داخل پوست رفته اند و به جای اینکه به سمت بالا رشد کنند و از پوست بیرون بیایند، در داخل پوست رشد کرده اند. موهای زیر پوستی در اکثر موارد در افرادی که دارای موهای مجعد هستند،  دیده می...